PIKSY MTHUNZI LYRICS

image

CHORUS
Ndikufuna mthunziwo
Sindufuna Nkhunizo
Chonde musadule
Mtengo wangawo
Nthawi zina sitikamba zofunika kukambidwa
Sitikankha zofunika kukankhidwa
Pena Sitikanda pofunika kukandidwa
Dziko linasintha timaopa kutayidwa
Ma born again
Sangacheze nawe unless you born again
But then again
Ndingasinthe bwanji ngati muku leader life ngati muli kumwamba kale
U seem so far awayYesu anadzera ochimwa
Miyala yokanidwayo
These days ndiimene ikusalidwayo
Think again
If you really born again
Njira yanuyo tilondolereni

CHORUS
Ndikufuna mthunziwo
Sindufuna Nkhunizo
Chonde musadule
Mtengo wangawo
Abambo prophet akazi awo prophetess
Chondidabwitsa amakhala ndi confidence
Ine i thought zimayendera maitanidwe
Mesa ndimphatso
Yoti ena alibe
Pa banja panu mwayambisa yanu church
Dzina lake pa Google mwachita search
Tilibe mphavu zokupangirani judge
Koma ngati nku jahena chonde msatipange drag
Kuuza anthu amu mpingo mwanu alemera
Akhristu anu kupusa amayamba kusekelera Amen!
Mulungu achita kothekera
Kusiya kulimbikira ntchito nkumangopemphera
Kenako amayamba nsanje
Mwawasocheretsa
Kukhulupira ulosi wanu mwawasokoneza
Awa nga satanic
Awa kukhwima chabe awa
Neba wachikunja walemera mtima ukuwawa

CHORUS
Ndikufuna mthunziwo
Sindufuna Nkhunizo
Chonde musadule
Mtengo wangawo
Mutiuze za kumwamba
Osati kumangotikomedwetsa nzapadziko pano Pano
Muzinthu zonse, zonse zonse
Ambuye akhalemo
Amatero malembo
Upindulanji ndi za mdziko ukutaya moyo wako?
Musachulutse zokamba kuti tidzikuopani
Tidzikweza Mulungu osati tidzikupopani
Tidziona umulungu tikamakuonani
Sing along to the song
Muzinthu zonse, zonse, zonse
Muzinthu zonse Ambuye akhalemo

CHORUS
Ndikufuna mthunziwo
Sindufuna Nkhunizo
Chonde musadule
Mtengo wangawo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s